پل صراط

 

 

برای رسیدن و وارد شدن به بهشت باید از روی «پل صراط» عبور کرد که بر روی جهنم قرار گرفته است. به گفته بزرگان در حدیث آمده است، پل صراط از تار مو هم نازک تر و از ... است. افراد خوب و با تقوا و شایسته خدا در یک چشم به هم زدن و بعضی با سختی از آن عبور می کنند و به بهشت می روند و از نعمت های بهشتی و دیدار خداوند بر خوردار می شوند. ولی افراد بد و گناه کار با لغزش از پل صراط در آتش جهنم گرفتار گرفتار می شوند که کافران، دائم و مسلمانان گناه کار به اندازه گناهشان در عذاب های آتش جهنم می مانند.

 

پل صراط را چگونه تصور می کنید؟!

 

برگرفته از کتاب مکتب علم لر تهیه و تنظیم شده شورای هماهنگی مکتب تابستانی ترکمن صحرا صفحه ۷۱

منبع : حوزه علمیه عرفانی مدرسی گنبد |عقاید - درس نهم
برچسب ها : صراط ,جهنم